Մաշտոցի Պողոտա(ռուսերեն թարգմանություն)

Կարևոր նշանակություն ունի Երևանի Կենտրոնական թաղամասի Մաշտոցի պողոտան: Այն քաղաքի ամենամեծ և կենտրոնական պողոտաներից մեկն է: Այն սկսվում է (հարավ) Հաղթանակի կամրջից և ավարտվում Մատենադարանում (հյուսիս): Խորհրդային տարիներին այն կոչվում էր Ստալինի անունով, իսկ 1960-ից ՝ Վլադիմիր Լենինի։  Երևանի լայնածավալ վերակառուցումն իրականացվել է ըստ քաղաքի գլխավոր պլանի, որը նախապատրաստվել է 1924 թվականին ակադեմիկոս Ալեքսանդր Թամանյանի կողմից:…

Summary of what we did during 2021-2022

Hello there in this article I am going to present you the work that I have done for English lessons this year.The first projects that I have done in September was about about Yerevan’s streets. In this project I wrote an article and took a video where I was discovering Sayat-Nova’s avenue. For me this…

Личные проекты за апрель

Ани Барсегян Анаит Абгарян Кнар Арутюнян Мариам Шахвердян Нелли Мискарян Ангелина Дадян Аида Почикян Элен Абраамян Астхик Геворгян Аревик Геворгян

Speech. How does social media impact our self-esteem

Facebook depression, hypersuggestibility, constant comparison and a host of other problems arise in modern society due to the excessive use of technology and social networks.Our day has long begun not with coffee, but with checking our Instagram feed. Subscriptions, likes, reposts – all this is tightly entrenched in our lives. But scientists from various fields…

Личный проект. Влияние соц-сетей на самооценку человека

Facebook-депрессия, гипервнушаемость, постоянное сравнение и масса других проблем возникают в современном обществе из-за чрезмерного использования технологий и социальных сетей.Наш день давно начался не с кофе, а с просмотра нашей ленты в Instagram. Подписки, лайки, репосты — все это прочно вошло в нашу жизнь. Но ученых из разных областей уже давно беспокоит маниакальное пристрастие людей к…

Աղջոց վանք, Հավուց Թառ

Աղջոց վանք Աղջոց վանքը կամ այլ կերպ Աղջոց Սուրբ Ստեփանոս վանքը գտնվում է ՀՀ Արարատի մարզում ՝ Գեղարդավանքից 7կմ հարավ֊արևելք։ Ըստ ավանդության IV դ. սկզբին այն հիմնել է Գրիգոր Լուսավորիչը՝ ոպես կուսանց վանք, Տրդատ Գ արքայի հալածանքներից փախած և այդ վայրում ապաստանած Ստեփանոս քահանայի վախճանի վայրում։ Աղջոց վանքի ներկայիս կիսավեր համալիրը կառուցվել է XIII դ. և…

Կոնֆլիկտների տեսակներ

Կոնֆլիկտները ըստ տեսակի լինում են ՝ Ուղղաձիգ(ղեկավարի և ենթակայի բախում) Հորիզոնական (նույն հարթության մարդկանց բախում) Կոֆլիկտի այլ տեսակներ են՝ Ներանձնային Ներանձնային կոնֆլիկտը ընթանում է հենց ներհոգեկան ոլորտում, հետևաբար դրա կառուցվածքային, ուժաբանական ու գործառութային դրսևորումներն ունի բացառապես հոգեկան, հոգեբանական բնույթ։ Միջանձնային Միջանձնային կոնֆլիկտը ընթանում է երկու անձանց միջև որևէ օբյեկտի վերաբերյալ Ներխմբային Ներխմբային կոնֆլիկտի ժամանակ բախվում…

Կոնֆլիկներ և դրանց հաղթահարումը

Կոնֆլիկտը կողմերի բախում է, հակամարտություն, որի ընթացքում կողմերից գոնե մեկը հակառակ կողմի գործողություններն ընկալում է որպես իր սեփական հետաքրքրություններին ուղղված սպառնալիք։ Կոնֆլիտկների հաղթայարման համար կան տարբեր մեթոդներ։ Քայլ 1 ՝ թույլ չտալ էսկալացիա, Քայլ 2՝  դադարեցնել հնարավոր բռնությունը, Քայլ 3՝ բանաձևեր ընտրել, Քայլ 4՝ առաջարկել լուծումներ, որոնք բավարարում են երկու կողմերին էլ, Քայլ 5՝ իրականացնել…

Yerevan and me

During our project “Yerevan and me” I disided to share with you some locations in Yerevan where you can take really amazing photos for your Instagram pages. As a source of information I used Instagram accounts. And first account where you can find not only photos from Yerevan but from all Armenia. Here is the…