1920-2020 հայ-թուրքական պատերազմների համեմատություն

1920 և 2020 թվականներ, որոնք բխտորոշ էին հայ ժողովրդի համար: Պատերազմներ, որոնք խլեցին բազում կյանքեր, տարածքներ: Մենք կարող ենք ակնհայտ նմանություններ տեսնել այս երկու պատերազմների միջև: Նախ՝ ժամանակաշրջանը, 1920-2020, սեպտեմբերի 28՝ պատերազմի սկիզբ: Երկու դեպքերում Թուրքիան առանց պատերազմ հայտրարելու սկսեց պատերազմը: Երկու դեպքերում էլ թշնամական զորքերը թվաքանակով և սպառազինությամբ գերազանցում էին մեզ: Մեր զորքերի դիմադրությունը…

Վայոց ձոր

Վայոց ձորի մարզը ՀՀ մարզերի շարքում տարածքի մեծությամբ գրավում է միջին տեղ, իսկ բնակչության թվով ամենափոքր մարզն է։ Մարզը զբաղեցնում է 2308 քառ.կմ մակերես, հյուսիսից սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հյուսիսարևելքից` Արցախին, հարավարևելքից` Սյունիքին, հարավից` Նախիջևանի Հանրապետությանը (Ադրբեջան), արևմուտքից` Արարատի մարզին։ Վայոց ձորը բնակատեղի է եղել վաղնջական ժամանակներից։ Այս փաստի մասին վկայում են պեղումների ընթացքում հայտանաբերված…

Մեր բիզնես փաստաթղթերը

ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 1. «Պիծիրյո» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը համարվում է շահույթ ստանալու նպատակով հիմնադրված առևտրային կազմակերպություն հանդիսացող իրավաբանական անձ: 2. Ընկերությունն իր գործունեության ընթացքում ղեկավարվում է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսդրությամբ, այլ իրավական ակտերով և սույն կանոնադրությամբ: 3. Ընկերության ֆիրմային անվանումն է` հայերեն լրիվ՝ «Պիծիրյո» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն կրճատ՝ «Պիծիրյո» ՍՊԸ ռուսերեն լրիվ՝…

Friendship forever. Pitirio

It is very pleasant to have good friends and dear friendship for life. Not everyone had it. I’m the luckiest person in the world that I have friends that I trust 100%. My friends are very important in my life, I can’t imagine my life without them. They are my half and I love them…

Տեքստի մշակում՝ էկոհամակարգեր

Էկոլոգիայի տեսանկյունից էկոհամակարգերում տարբերում են հետևյալ բաղադրիչները ·         անօրգանական նյութեր (H2O, CO2, N2, C և այլն),+ ·         օրգանական միացություններ (ածխաջրեր, ճարպեր, սպիտակուցներ, հումուսային նյութեր և այլն), որոնք կապ են հաստատում էկոհամակարգի կենդանի և անկենդան  բաղադրիչների միջև,+ ·         օդային և ջրային միջավայրեր,եղանակային պայմաններ և միջայրի այլ ֆիզիկական գործոններ,+ ·         պրոդուցենտներ. Օրգանիզմներ են (հիմնականում բույսեր,ինչպես նաև ֆոտոսինթեզ…

Օտար մի երկրում։ Էռնեստ Հեմինգուեյ. վերլուծություն

Պատմվածքը հղումով Պատմվածքը ներկայացված է առաջին դեմքով: Մի ամերիկացի երիտասարդ պատերազմի արդյունքում վիրավորում էր ստացել և չէր կարողանում շարժել ծունկը: Նա հիվանդանոցում ծանոթացել էր ևս մի քանի երիտասարդների հետ, որոնք ևս ունեին վիրավորումներ:Բոլորը բուժվում էին նույն հիվանդանոցում և երբեմն միասի լինում բարում: Պատմվածքում ասվում է “Աշնանը պատերազմը դեռ շարունակվում էր, բայց մեզ համար այն այլևս…

Փոխադրություն գրաբարից

Գրաբարով գրված այս հատվածը փոխադրի՛ր ժամանակակից  հայերենի. Ձմեռն էանց, անձրեւք անցին, և գնացեալ մեկնեցան: Ծաղիկք երեւեցան յերկրի մերում,  ժամանակ եհաս հատանելոյ, ձայն տատրակի լսելի եղեւ յերկրի մերում: Թզենի արձակեաց զբողբոջ իւր, որթք մեր ծաղկեալք ետուն զհոտս իւրեանց: Արի եկ, մերձաւոր իմ, գեղեցիկ իմ, աղաւնի իմ, և եկ դու: Երեւեցո ինձ զերես քո և լսելի արա…

Educational Complex through Sebastaci’s eyes

Hi! I’m Ani. It is already the second year that I study at Mkhitar Sebastatsi Educational complex. Educomplex is one of the best discoveries of my life. From a young age, I used to dream about studying at a place like this, inspired by American movies. And life stream brought me to the educomplex. After…

Me gusta mi colegio

¡Hola! Yo soy Ani. Ya es el segundo año que estudio en el Complejo Educativo Mkhitar Sebastatsi. ¡El complejo educativo es uno de los mejores descubrimientos de mi vida! Quiero hablarte de mi universidad favorita.Si te gusta crear, cantar, bailar, leer, estás cansado del entorno escolar estándar, luchar por los estándares europeos, Complejo Educativo Mkhitar…

Ո՞վ ենք մենք, որտեղի՞ց ենք գալիս և ո՞ւր ենք գնում

Իմ նախնիների մասին մնացել է շատ աղքատիկ, կցկտուր տեղեկություն, ինչքան էլ փորձեցի ավելին պարզել՝ չստացվեց։ Այդ իսկ պատճառով գրել եմ այն ինչ գտա, և ինքս շարադրել իմ ժամանակակիցների կյանքի կարևորագույն դեպքերը։ Իմ տոհմին ճանաչում են որպես Մովսեսի տոհմ։ Բազմանդամ տոհմ է, ընդգրկում է հարյուրից ավել տնտեսություն։ 1830թ․ գարնանը Արևմտյան Հայաստանի Մոսուն գյուղից գաղթել են Մովսեսի…

Past Perfect – Positive and Negative

Make the positive or negative past perfect simple 1) When I arrived at the cinema, the film (start).[ . ] CheckShow 2) She (live) in China before she went to Thailand.[ . ] CheckShow 3) After they (eat) the shellfish, they began to feel sick.[ . ] CheckShow 4) If you (listen) to me, you would have got the job.[ . ] CheckShow 5) Julie didn’t arrive until after I (leave).[ . ] CheckShow 6) When…

Իմ մասնակցությունը Սեբաստացու օրերին

Մասնակցել եմ Թամար Ղահրամանյանի «Սեբաստացու օրեր» նախագծին Այս նախագծի շրջանակներում գրել եմ սեբաստացիական պատում և ներկայացրել եմ կրթահամալիրը իմ աչքերով: Իհարկե գրածս լիովին չի ներկայցնի այն ինչ կատարվում է կրթահամալիրում: Դա պետք է տեսենել սեփական աչքերով: Նյութը ՝հղումով Ինչպես նաև կատարել եմ թարգմանություններ հայերենից և ռուսերենից: Թարգմանել եմ նյութ մեղվապահության մասին և իմ նյութերը թարգամնել…