25-29 ноября

Чтение рассказа А. Чехова «Жизнь прекрасна». Домашняя работа Напишите сочинение по теме «Чего надо добиваться в жизни. Мои победы. Планы на будущее». Обсуждение текста Упражнение Выполните упражнение, раскрыв скобки. 1. Больному нельзя (вставать – встать). 2. Нельзя (выходить – выйти) из автобуса не на остановке. 3. Нельзя (давать – дать) маленьким детям спички. 4. За несколько месяцев нельзя…

Առաջադրանքներ

  Փայտակարանը Մեծ Հայքը տասնմեկերորդ նահանգն է Կուր և Երասխ գետերի ստորին հոսանքի շրջանում : Հյուսիսից Փայտակարանը սահմանակից է Աղվանից թագավորությանը, արևմուտքից՝ Վասպուրական նահանգին: Միջնադարի հայ փիլիսոփա Գրիգոր Տաթևացին ծնվել է Վայոց Ձորում, աշակերտել է կարկառուն գիտնական, ուսուցչապետ Հովհան Որոտնեցուն: Կետադրել նախադասությունները: Չանցած երեք րոպե՝ ներս վազեց Զաքարը, խալաթը հագին, կարմրած դեմքով և խճճված մազերով,…

La tomatina

La tomatina el famoso festival español, también conocido como la Batalla de Tomates . Տոմատինա- հայտնի իսպանական փառատոն, հայտնի է նաև Լոլոիկի ճակատամարտ անունով: En la última semana de agosto en la ciudad de Bunol, comienza el “Festival del tomate” anual dedicado al verano saliente. Օգոստոսի վերջին շաբաթը Բունոլ քաղաքում սկսվում է Լոլիկի փառատոնը, որը…

Բուսակերություն

Իր էվոլյուցիայի ընթացքում մարդը հիմնականում հանդիսացել է 2֊րդ կարգի կոնսումենտ՝ կենդանական ծագման սննդի սպառող։ Դրա ապացույցները բազմազան են՝ ատամնաշարի կառուցվածքը և ժանիքների առկայությունը։ Սակայն ասել, որ մարդը գիշատիչ է սխալ է, քանի որ մարդը կարող է սնվել նաև բուսական ծագման սննդամթերքով։ / Մարդը՝ իր որպես տեսակ, զարգացման շրջանում հանդիսացել է հիմնականում մսամթերքի սպառող, ապա սննդային…

Պատերազմը (Ստեփան Զորյան), վերլուծություն

Ստեփան Զորյանի “Պատերազմը” պատմվածքը ներկայացնում է շարքային, աղքատ, ռամիկ գյուղացու բախտն ու ճակատագիրը պատերազմի տարիներին։ Պատմվածքը Դավիթի՝ գլխավոր հերոսի կերպարում ամփոփում է հայ հասարակության մեծամասնությանը։ Ինչպես շատերը, Դավիթը նույնպես ստիպված, իր կամքին հակառակ մեկնում է պատերազմ, ինչը մեծ մասով դառնում է իր դժբախտության պատճառը։ Նախքան Դավիթի անձնականին անդրադառնալը կուզեի խոսել “մնացածների” ՝ պատերազմ չմեկնածների մասին։…

Տնտեսագիտություն

Տնտեսագիտություն, հասարակական գիտություն, որն ուսումնասիրում է ապրանքների և ծառայությունների արտադրությունը, բաշխումը և սպառումը։ Տնտեսագիտությունը կենտրոնանում է տնտեսվարող սուբյեկտների վարքագծի, նրանց փոխներգործության և ամբողջ տնտեսության աշխատանքի վրա։ Միկրոտնտեսագիտությունը վերլուծում է տնտեսության հիմնական տարրերի գործունեությունը, որը ներառում է անհատական տնտեսվարողներին և շուկաները, նրանց փոխազդեցությունը և վերջինիս արդյունքները։ Անհատական տնտեսվարողներ կարող են համարվել, օրինակ, տնային տնտեսությունները, ֆիրմաները, գնորդները…

Կոնֆլիկտներ

Կոնֆլիկտ (լատ.՝ conflictus – ընդհարում), Հակադիր շահերի, հայացքների, ձգտումների բախում, ընդհարում, պայքարի հասցնող տարաձայնություն, սուր վեճ։ Գեղարվեստական ստեղծագործության մեջ պատկերված գործող ուժերի՝ կերպարի ու հանգամանքների, մի քանի կերպարների կամ կերպարի տարբեր կողմերի միջև եղած հակամարտությունը, հակասությունը։ Լինելով զարգացող գործողության հիմքը, կոնֆլիկտ նրա ընթացքին համեմատ անընդհատ փոխակերպվում է, գնալով դեպի կուլմինացիա և հանգուցալուծում։ Այսպիսով ստեղծագործության համար…

Առաջադրանք

Կերպարի գրական դիմանկարի հիման վրա հորինե՛ք նրա մենախոսությունը երաժշտության մասին: Կենտրոնը կազմում էր տանտիրուհու դուստրը` շիկահեր, փղոսկրի պես փայլուն, մաքուր ատամներով և գեղեցիկ աչքերով քսան տարեկան Լուիզան: Նա երգում էր, ուներ զորեղ ու անուշ ձայն, պատրաստվում էր բեմին նվիրվելու: Գիտեր նվագել դաշնամուր, երաժշտության դասեր էր տալիս, փող ժողովում, որ գնա Իտալիա` ձայնը մշակելու: ⁃ Ամբողջ…

Առաջադրանքներ

1.Տեքստից դո′ւրս գրիր գոյականները: Շուրջը անդորր ամայություն էր: Արծաթագույն սփռոցի նմավող ծովը փռված էր չորս կողմը, և լսվում էր միայն պղտոր ջրի ճողփյունը: Նավը շարժվում էր քամուն համընթաց: Ծովի երեսը պատել էր թանձր մառախուղը, որ հոգնեցնում էր մարդու հայացքը: 2.Գրի′ր հետևյալ բառերի հոգնակի թիվը. Նավավար-նավավարներ, արծվաբույն-արծվաբներ, տպատառ-տպատառեր, ոտնաչափ-ոտնաչափեր, գյուղագիր-գյուղագիրներ, հորաքույր-հորաքույրեր, վիրաբույժ-վիրաբույներ: 3.Կազմիր մի փոքրիկ տեքստ՝…

Առաջադրանքներ

Գիշերային երկնքում երևում էին համաստեղությունները, որոնք սքողված էին բարակ մշուշով: Գիշերային- որոշիչ, հարաբերական Երկնքում- տեղի պարագա, հասարակ, եզակի, ներգոյական, անորոշ առում Երևում էին-ստորոգյալ, հոգնակի թիվ, անցյալ անկատար, սահմանական եղանակ Համաստեղությունները-ենթակա, գոյական, հոգնակի թիվ, որոշյալ առում Որոնք- հարաբերական դերանուն, ենթակա Սքողված էին- հարակատար , հոգնակի թիվ, անցյալ անկատար Բարակ- ածական, որակական , որոշիչ Մշուշով- ներգործող խնդիր,…

Առաջադրանք

1.Կազմեցե’ք հետևյալ բառերի հոգնակի թիվը. թատերագիր- թատերագիրներ, բազպան- բազպաններ, ռումբ- ռումբեր, զարդատուփ-զարդատուփեր, կուռ- կռներ, բեռնարկղ-բեռնարկղեր 2.Գրեցե’ք 3 անհոգնական գոյական: Հայաստան, տնտեսություն, սեր 3.Տրված գոյականները նախադասության մեջ օգտագործե’ք որոշյալ և անորոշ առումներով. արքա, սիրահար Արքան տվեց իր համաձայնությունը պատերազմը սկսելու համար: Մի արքա այնքան ծույլ էր, որ նրան գահընկեց արեցի: Երժշտության սիրահարը մնացել էր առանց գռոշի:…