Գործնական աշխատանք 1

Ինչ է ուսումնասիրում լանդշաֆտագիտությունը: Լանդշաֆտագիտությունը ֆիզիկական աշխարհագրության մի բաժինն է, որնուսումնասիրում է աշխարհագրական լանդշաֆտը, այսինքն բնությունն է նրաուսումնասիրման օբյեկտը՝ բնական տարածքային համալիրը իր բոլոր բաղադրիչներով(երկրաբանական հիմք, ապարներ, ռելիեֆ, կլիմա, ջրեր, հողաբուսական ծածկույթ ևայլն), ուստի լանդշաֆտագիտությունը պետք է դասել բնական գիտությունների շարքին: Որոնք են լանդշաֆտագիտության խնդիրները: Լանդշաֆտագիտության խնդիրն է երկիրը դիտել որպես մի բարդ, բազմաթիվգործոններով հյուսված…

Սրտի կառուցվածքը

Սիրտը քառախորշ սնամեջ մկանային օրգան է, գտնվում է կրծքավանդակում, փոքր-ինչ ձախակողմյան դասավորությամբ: Չափահաս մարդու սրտի զանգվածը կազմում է 250−300գ:   Սիրտը գտնվում է սրտապարկում, որը շարակցահյուսվածքային թաղանթ է: Սրտապարկի ներքին մակերևույթն արտադրում է քիչ քանակությամբ հեղուկ, որը թուլացնում է կծկման ժամանակ առաջացած շփման ուժը:   Սիրտը հոծ միջնորմով բաժանվում է աջ և ձախ կեսերի, որոնցից յուրաքանչյուրը կազմված է նախասրտից և…

Հանրաքվե

Միացեք առցանց «հանրաքվեին»։ Հանրաքվեին մասնակցել են՝ Անի Բարսեղյան(ես)

Ուսումնական գրականություն

Կրավչենկո Ա. Ի. — Սոցիոլոգիա Կյուրեղյան Է. Ա. – Կիրառական սոցիոլոգիա Մանուկյան Գ.Մ.- Սոցիալական կանխատեսման հիմունքներ Шестак О.И. — Социология Ուսումնական ձեռնարկ, Մ. Շարոյան, Երևան 2013

Սոցիալական դեր

Սոցիալական դերը սպասվող վարքի համակարգ է, որը որոշվում է նորմատիվային պարտականություններով և համապատասխան իրավունքներով: Օրինակ ՝ ուսումնական հաստատությունը, որպես սոցիալական կազմակերպության տեսակ, ենթադրում է տնօրենի, ուսուցիչների և ուսանողների ներկայություն: Այս բոլորը սոցիալական դերեր են, որոնք կապված են որոշակի պարտականությունների և իրավունքների հետ: Ուստի, ուսուցիչը պարտավոր է կատարել տնօրենի հրամանները, չուշանալ դասերից, բարեխղճորեն պատրաստվել նրանց համար,…

Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի ձևավորումը որպես ինքնուրույն գիտական ճյուղ

Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի ձևավորումը որպես ինքնուրույն գիտական ճյուղ Առարկայում հանդիպող տերմիններ ՝ աշխարհագրական թաղանթ, աշխարհագրական միջավայր, դաշտային հետազոտական մեթոդներ, երկրաբանական փուլ, մարդածին փուլ։ Լանդշաֆտագիտությունը դա աշխարհագրական առարկա է, որը ուսումնասիրում է երկրագնդի լանդշաֆտների կառուցվածքը, տռանսֆորմացիան և դինամիկան։ Լանդշաֆտագիտությունը ունի ուսումնասիրության երեք ձև՝ աէրոտիեզերական, աշխարհագրական, կենսաքիմիական։ Գոյություն ունի լսնդշաֆտի փոփոխությսն երեք տեսակ։ Ատաջինը՝ թեթև, վերականգնողական, երկրորդը՝…

Ձեռնարկատիրոջ անձնական հատկանիշները

Այստեղ ներկայացնելու եմ այն բնավորության գծերը, հատկանիշները, որոնք անհրաժեշտ են ձեռնարկտիրոջը։ Օրինակ՝ ամենակարևորը ինքնավստահությունն է, երբ աշխատակիցները կամ ներդնողները տեսնում են ինքնավստահ առաջնորդի, ենթագիտագցաբար վստահում և հետևում են նրան։ Երկրորդ կարևոր հատկանիշը ՝ կրեատիվությունն է, նոր գաղափարներ առաջարկելու, դրանք իրագործելու ունակությունը։ Ձեռնարկատերը պետք է իր մեջ ամփափի և՛ մենեջերական, և՛ լիդերական հատկանիշները, որպեսզի լինի հաջողակ…

Առաջին օգնության կարևոր տարրեր

Անվտանգության ապահովում Դեպքի վայրի զննում Արդյունավետ առաջին օգնություն ցուցաբերելու համար դուք պետք է կարողանաք կողմնորոշվել տարբեր արտակարգ իրավիճակներում: Ժամանակին եւ ճիշտ ձեռնարկված առաջին օգնության քայլերը տուժածի կյանքի համար կարեւոր նշանակություն ունեն:Ցանկացած արտակարգ իրավիճակում, մինչեւ որեւէ գործողության դիմելը, մի պահ կանգ առեք, սառնասրտորեն մտածեք կատարվածի մասին, գնահատեք իրավիճակը, ապա ծրագրեք ձեր հետագա գործողությունները՝ դրանք համապատասխանեցնելով առկա…

Երևան/տուրիստական փաթեթ

1․1 Մայրաքաղաք Մի օտարերկրացի ճամփորդ, ով շատ լավ գիտեր Հայաստանի պատմությունը, Հայաստանն անվանում էր «թափառող մայրաքաղաքների երկիր»: Սա շատ խորիմաստ նկարագրություն է: Իր բազմաչարչար պատմության ընթացքում Հայաստանն իսկապես շատ մայրքաղաքներ է փոխել: Դա ոչ թե երջանիկ ու խաղաղ կյանքի արդյունք է, այլ ապացույց, որ հնագույն ժամանակներից մինչև այսօր մեր Երկիրն անցել է պայքարի և հակամարտության…

Ես

Ո՞րն է իմ առաքելությունը Չհիասթաափեցնել ինձ սիրողներին և հավատացողներին։ Կիսվել սեփական երջանկությամբ Ի՞նչն եմ շատ սիրում Ծնողներիս Ընկերներիս Համեղ ուտելիք Սիրելի մարդկանց ժպիտները Ի՞նչը չեմ սիրում Կեղծ ու մակերեսային մարդանց Պատերազմներ Շոգը Ի՞նչն է ինձ տխրեցնում Ուրշի ցավը Երբ մարդիկ չեն ուզում զարգանալ Ինչի՞ց եմ վախենում Միայնակ մնալուց Սիրելի մարդ կորցնել Օձերից Ինչի՞ եմ ես…

Национальные жилища народов мира

Вигвам / Северная Америка Это шалаш на каркасе, а покрывается он циновкой, корой или ветками и чаще всего имеет куполообразную форму. Чаще всего он небольшой, но в самых больших могли проживать 25—30 человек. Сейчас вигвамы в основном используются как обрядовые помещения. Иглу / эскимосы Еще одно узнаваемое изображение — ледяные дома эскимосов, которые называются иглу….

Вайоц Дзор

Вайоцдзорская область расположена в юго-восточной оконечности Республики Армения. Среди регионов Республики Армения он занимает среднее место по размеру территории и является самым маленьким регионом по численности населения. Вайоцдзорская область Республики Армения окружена высокими горами и водоразделами, которые, являясь уникальными природными барьерами между «соседними территориями», делают его географическим целым. Район Вайоц Дзор РА имеет разнообразную флору…