Luck or hard work

Luck or hard work? Both factors can play a role in a person’s success. In some cases, luck can be a significant factor in a person’s success. For example, being born into a wealthy family, having connections, or being in the right place at the right time can all play a role in a person’s…

The last time I did something for the first time

I went in for rafting and it was the first time I was on water. We were rafting on Yerevanyan lake and it was incredible that I was rowing on a lake, which I see almost every day. It was a very interesting experience. I had so much fun with my friends. I learned how…

Discussions about different topics 15/03

Express your opinion about the following statements and questions: What is your opinion about the standardized multiple-choice tests that are used at the university entrance examinations in Armenia? I dont think it is a good way to test person’s knowledge because you can learn how to solve the test but never know enough about the…

Եռալեզու նյութ. Սուրբ Գայանե

Saint Gayane Church Saint Gayane Church is located in Echmiadzin not far from the Mother Cathedral. According to Armenian historian Agatangeghos, Gayane and Hripsime were nuns in Rome and were living in the nunnery of Saint Pole. Gayane was an abbess. Gayane and Hripsime were being persecuted by the Roman Emperor Diocletian. So they ran…

Եռալեզու նյութ. Շաքիի ջրվեժ

Shaki WaterfallWaterfall Shaki is 3 km to the north-west of the town of Sisian. The height of the waterfall is 15-17 m. The waterfall plunges into the Vorotan Gorge. It is among the rocks and caves. The waterfall Shaki is registered on the list of the natural monuments of Armenian Ministry of Nature Protection. How…

Եռալեզու նյութ. Կարմրավոր եկեղեցի

Կարմրավոր եկեղեցիԿարմրավոր կամ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին գտնվում է Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքում։ Այն կառուցվել է 7֊րդ դարում Գրիգոր և Մանաս քահանաների կողմից։ Կարմրավորը փոքր եկեղեցի է, բայց լավ է պահպանված։ Եկեղեցին մինչև 1813 թվականը եղել է Կուսանաց վանք։ Եկեղեցու բակում կան հին խաչքարեր։ Ըստ ավանդության շատ վաղուց երեք քույրեր սիրահարվել են մի երիտասարդի և երկու…

Սեվանավանք եռալեզու նյութ

SevanavankSevanavank was founded by Grigor the enlightener in 305. The monastic complex is on the peninsula of Lake Sevan. There is a wonderful view of blue Sevan from here. In 874 Mariam, the daughter of King Ashot Bagratuni, built two churches here: Holy Apostolic Church and Saint Karapet Church. The oldest cross-stones in Armenia are…

Եռալեզու նյութ Հայրավանք

HayravankChurch Saint Stepanos of the Monastic complex of Hayravank, was built in the 9th century. It is located in the North-East of Gegharkunik Province, on the shore of Lake Sevan. It is built of basalt, and the arches and the dome are built of tuff. Hayravank was founded in the 9-12th centuries and consists of…

Indirect speech 9/02

He said that he had chosen his course. He asked me if I would take him to my office the next day. He asks me if I will take him to my office tomorrow. She said that she would wait for me there. The captain told the sailor to raise the flag. She asked him…

Դենդրոպարկ. Եռալեզու նյութ

Դենդրոպարկ Եթե դուք ուզում եք հայտնվել մի այնպիսի վայրում, որտեղ աշխարհի տարբեր ծայրերից բերված սոճիներ և այլ հազվագյուտ ծառեր են աճում, որտեղ սկսում եք լիաթոք շնչել, կարող եք այցելել Հայաստանի հյուսիսում՝ Լոռու մարզում, գտնվող Ստեփանավանի դենդրոպարկ։ Այն իրականում Ստեփանավանում չէ և գտնվում է քաղաքից 12կմ հեռավորության վրա։ Երբ մուտքից ներս ենք մտնում, մի քանի քայլ…

Վերնիսաժ. եռալեզու նյութ

Вернисаж образовался в 1980-е годы в парке имени Мартироса Сарьяна. Здесь были выставлены произведения современных армянских художников. Сюда приходили люди, говорили об искусстве и, если могли, покупали картину или рисунки. Но в 1990-х годах в районе станции метро имени Карена Демирчяна открылся новый филиал Вернисажа. Он находится в центре Еревана. Площадь здесь была больше. Вернисаж…

English 10/01

A Creative Task Here are some argumentative ideas. Express your own opinions about them. If illegal migrants have problems in their homeland (there is a war, or they have been abused in their homeland), then they should be given all the same rights as other people in the country of migration. But if it was…