Զբոսաշրջային ռեսուրսներ. հաշվետվություն

Այս ուսումնական տարում մեր զբոսաշրւության դասապրոցեսը ընթանում է նախորդների պես համակարգված և ուսուցանող: Ամեն անգամ ընտելով մի զբոսաշրջային թեմա յուրաքանչուրս ներկայացնում ենք նյութեր տարբեր երկրների վերաբերյալ: Ստորև ներկայացնում իմ կատարած աշխատանքները:

Էքստրեմալ տուրիզ Չինաստանում

Մուսուլմանական ուխտագնացություն

Գաստրոտուրիզմը Ռուսաստանում

Ռուսաստանի գաստրոնոմիական փառատոնները

Ռուսաստանի ամենահայտնի թանգարանը՝ Էրմիտաժը

Գինեգործությունը Հայաստանում

Գինու տուրեր Հայաստանում

Առողջարանային տուրիզմը Ռուսաստանում

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s