Մարքեթինք, Պարետոյի օրենք

1․ Ինչ է ուսումնասիրում մարքեթինգը

Մարքեթինգը գործողությունների ամբողջություն է, որի շնորհիվ հնարավոր է բացահայտել հաճախորդների կարիքները և բավարարել դրանք՝ բարձրացնելով ապրանքի կամ ծառայության պահանջարկը:

2․ Որն է Պարետոյի օրենքը, կամ 80/20 սկզբունքը

Պարետոյի օրենքը գործունեության արդյունավետության գնահատման ամենատարածված միջոցներից է: Ըստ այս մեթոդի` ջանքերի 20%-ը տալիս է  80% արդյունք, իսկ մնացած 80% ջանքերը տալիս են միայն 20% արդյունք: Այսպիսով, կարելի է հասկանալ, որ ընտրելով այն օպտիմալ ռեսուրսները, որոնք տալիս են առավելագույն արդյունավետություն, կարելի է նվազագույն ծախսերով հասնել մեծ արդյունքի: Միևնույն ժամանակ, հաջորդող ջանքերը կլինեն ոչ պիտանի և ապարդյուն:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s