Ֆիլմերի թարգմանություն

Նախագծի մասնակիցներ՝ Անահիտ Աբգարյան  Նելլի Միսկարյան Քնար Հարությունյան Մարիամ Շախվերդյան

Ճնշում, ճնշման ուժ

Ճնշում, , ֆիզիկական մեծություն, որը հավասար է միավոր մակերևույթի մակերեսի վրա ազդող, այս մակերեսին ուղղահայաց ազդող ուժի  մեծությանը։ Տվյալ կետում ճնշումը որոշվում է, որպես մակերևույթի փոքր մասի վրա ազդող  ուժի նորմալ մասնիկի հարաբերություն մակերևույթի վրա՝ ։

Խնդիրներ ուժերի համազորների մասին

Խնդիր 1 Աննան և Աշոտը վիճում են մի կոնֆետի համար: Աննան աջից կոնֆետը ձգում է 13Ն ուժով, իսկ Աշոտը ձախից 17Ն ուժով։ Ու՞մ կհասնի կոնֆետը։ F1=17 F2=13 F=F1-F2 17-13=4 Պատասխան՝ Աշոտը կստանա կոնֆետը: Խնդիր 2  Սև անցքը մոտեցել է երկրին և դեպի իրեն է ձգում երկիր 38000000Ն ուժով: Երկրի դիմադրության ուժը 40000000Ն է: Արդյո՞ք կկլանի…

Համազոր ուժեր

Սովորաբար մարմնի վրա ազդում է մի քանի ուժ: Այդ դեպքում նրանց ազդեցությունը բնութագրվում է համազոր ուժով:  Ուժերի համազոր կոչվում է այն ուժը, որը մարմնի շարժման վրա թողնում է նույն ազդեցությունը, ինչ որ այդ ուժերը միասին:Համազոր ուժը գտնելու գործողությունը կոչվում է ուժերի գումարում: Ինչպես գիտենք, ուժը վեկտորական մեծություն է: Դիտարկենք ամենապարզ դեպքը՝ ուժերն ուղղված են մեկ ուղղի…

Ձգողականության ուժ, ազատ անկման արագացում, ծանրության ուժ

Ձգողականություն (միջազգային եզրույթը՝ գրավիտացիա), տիեզերական ձգողություն, ունիվերսալ հիմնարար փոխազդեցությունը բոլոր նյութական մարմինների միջև։ Փոքր արագությունների և թույլ ձգողական փոխազդեցության դեպքում նկարագրվում է Նյուտոնի ձգողականության օրենքով, ընդհանուր դեպքում՝ Այնշտայնի հարաբերականության ընդհանուր տեսությամբ: Չորս հիմնական փոխազդեցություններից ամենաթույլն է։ Դասական մեխանիկայի շրջանակներում ձգողական փոխազդեցությունը նկարագրվում է Նյուտոնի տիեզերական ձգողականության օրենքով, ըստ որի՝ m_1 և m_2 զանգվածներով նյութական կետերի գրավիտացիոն ձգողականության ուժը ուղիղ համեմատական…

Արագություն

Արագություն , նյութական կետի շարժման հիմնական կինեմատիկական բնութագրիչներից մեկը։ Սահմանվում է որպես շառավիղ-վեկտորի ածանցյալն ըստ ժամանակի՝ որտեղ rվեկտորը կետի շառավիղ֊վեկտորն է։ Արագությունը վեկտոր է, որի ուղղությունը համընկնում է հետագծի համապատասխան կետին տարած շոշափողի ուղղությանը։ Եթե նյութական կետը շարժվում է հավասարաչափ, ապա արագության մեծությունը թվապես հավասար Է անցած ճանապարհի (S) և այդ ճանապարհն անցնելու ժամանակամիջոցի (t) հարաբերությանը՝ ։

Ֆիզիկակն խնդիրներ

1․ Վարդուհին 2 ժամում ուտում է 20 կոտլետ։ Որքա՞ն է Վարդուհու կոտլետ ուտելու արագությունը։ Լուծում 20/2= 10 Պատ․ 10կոտլետ/ժամ։ 2․ Հայկը 5 րոպեում մաստակը ծամում է 1600 անգամ։ Գտնել Հայկի մաստակ ծամելու արագությունը։ Լուծում 1600/5= 320 Պատ․ 320ծամում/ րոպե 3․ Հեպարդը 4 ժաում անցավ 480կմ։ Ինչքա՞ն է հեպարդի արագությունը։ Լուծում 480/4=120 Պատ․ 120կմ/ժամ

Մեխանիկական շարժում

Մեխանիկական շարժումը մարմնի դիրքի փոփոխությունը տարածության մեջ ժամանակի ընթացքում։  Մարմնի դիրքը հարաբերական է և կարող է որոշվել միայն այլ մարմինների նկատմամբ, ուստի օգտվում ենք հաշվարկի մարմնից։ Վերջինս այն մարմինն է, որի նկատմամբ որոշում են այլ մարմինների դիրքը։ Տարածության մեջ մարմնի դիրքը որոշելու համար հաշվարկի մարմնին կապում են կոորդինատային համակարգ։   Ըստ Նյուտոնի առաջին օրենքի՝ մարմնի շարժումը մնում…