Հարցումների ամփոփում

«Իրավունքի գիտակցում» հարցման արդյունքներ Երաժշտական հարցման արդյունքներ Հարցաթերթիկ կազմողներն են՝ Անահիտ Աբգարյան Մարիամ Շախվերդյան Նելլի Միսկարյան Անի Բարսեղյան Քնար Հարությունյան

Իրավունքի գիտակցում

Մեր հարցումներից մեկը իրավունքների մասին է, որն անվանել ենք «Իրավունքների գիտակցում»: Հարցման նպատակն էր հասկանալ մարդկանց վերաբերմունքն ու ինֆորմացված լինելու չափը տվյալ թեմայի վերաբերյալ, քանի որ այն համարում ենք շատ կարևոր և նուրբ թեմա, որովհետև հենց մարդկանց տեղեկացված լինելուց է կախված թե՛ մեր ներկան և թե՛ մեր ապագան… Նաև հարցման միջոցով ցանկանում էինք մարդկանց հնարավորություն…

Երաժշտական հարցում

Հունվար ամսվա ընթացքում մեզ հանձնարարվեց հարցումներ կազմել և անցկացնել սեբաստացիների միջև։ Երկու հարցում էինք կազմել, որոնցից մեկը հենց երաժշտության հետ կապված հարցումն էր։ Կարևոր է նշել, որ մասնակիցների գերակշիռ մեծամասնությունը իգական սեռի ներկայացուցիչներ են, որոնցից ուղիղ կեսը 16 տարեկան են, իսկ մյուս կեսը տարատարիք սեբաստացիներ են։ Ըստ արդյունքների՝ մասնակիցների մեծամասնությունը մելոման է (59.1%), իսկ ամենից…

Հարցման մեթոդ

Հարցման մեթոդը-հոգեբանական վերբալ-հաղորդակցական մեթոդ է, որը իրենից ներկայացնում է հանցազրուցավարի կողմից հարցվողից համապատասխան ձևակերպված  հարցերի պատասխանները ստանալու գործընթացը: Հարցումը առավել տարածված սոցիոլոգիական մեթոդներից մեկն է: Որպես կանոն հարցման մեթոդով ուսումնասիրվում է հենց “պրոբլեմի” կրողը: Հարցման առանձնահատկությունը կայանում է նրա ընդհանրականության մեջ, այսինքն հետազոտողին չի հետաքրքրում կոնկրետ հետազոտվողի կարծիքը կամ պատասխանը, այլ հետաքրքրում է հետազոտվող խմբի ընդհանրացված պատկերը:  Ինչպես նշել է հայտնի ամերիկացի սոցիոլոգ Ռայտ…

Ներհայեցողություն, դիտում

Ներհայեցողություն Ես ուրախանում եմ, երբ իմ սիրելի մարդիկ երջանիկ են ու առողջ: Ես տխրում եմ, երբ ինձ չեն գնահատում, երբ լուրջ չեն ընդունում ինձ։ Ես բարկանում եմ, երբ մարդիկ շուտափույթ հետևություններ են անում, առանց ճշմարտությունը իմանալու։ Ես ատում եմ, երբ մարդիկ ստում են, կամ չեն պահում իրենց խոստումը։ Ես ատում եմ պատերազմը։ Երբ ես անհանգիստ…

Սոցիալականացում

Սոցիալիզացիայի (անձնավորվելու) ողջ ընթացքն ի վերջո հանգում է նրան, որ անհատը անձ է դառնում՝ ձեռք բերելով հասարակական պատմական փորձը, այնուհետև իր վրա է վերցնում այդ փորձը մատաղ սերնդին փոխանցելու պարտականությունը։ Դրա համար էլ մարդու սոցիալականացումը (սոցիալիզացիան) հասարակական-պատմական փորձի յուրացման և օգտագործման տեսանկյունից բաժանվում է երկու  շրջանի։ Առաջին շրջանը վաղ սոցիալիզացիան է, որն ընդգրկում է մինչն երիտասարդության տարիքի…

Մասլոուի տեսությունը.պահանջմունքներ

Մասլոուն, խոսելով նոր ուղղության և նոր տեսության ստեղծման անհրաժեշտության մասին, նշում էր, որ ինքը չի ժխտում հին ուղղություններն ու մոտեցումները. նա կոնկրետ չէր հակադրվում հոգեվերլուծության կամ բիհեյվորիզմին, այլ  ուղղակի դեմ էր արտահայտվում դրանց փորձի բացարձակության դեմ: Նա կարծում էր, որ հոգեվերլուծության սխալներից ամենակնհայտը դա ոչ այնքան գիտակցության դերի մինիմալացումն է, որքան հոգեկան զարգացումը որպես արտաքին…

Սոցիալական խմբեր

Սոցիալական խումբը երկու կամ ավել մարդկանցից կազմված հանրույթ է, որի անդամ-ները միավորվել են որոշակի ընդհանուր (խմբային) նպատակների հասնելու, շփվելու կամ համատեղ գործունեություն կատարելու համար: Ոչ մի սոցիալական խումբ այլ խմբերից բացարձակապես մեկուսացված չի լինում: Յուրաքանչյուր խումբ ազդում է հասարակության վրա, բայց իր հերթին, կրում է հասարակության, նրա մեջ մտնող մյուս մեծ ու փոքր խմբերի ազդեցութունները:…

Սեռ և գենդեր. Գենդերային հավասարություն

Սեռ և գենդեր հասկացությունների միջև կա ընդհանրություն, սակայն կան շատ տարբերություններ: Երկու հասկացությունները վերաբերում են մարդկանց բնութագրող հատկանիշներին: Բայց սեռը բնորոշ է շատ կենդանիներին և բույսերին, իսկ գենդերը ոչ մի կապ չունի կենդանական և բուսական աշխարհի հետ, առավել ևս անշունչ առարկաների: Եվ այսպես, սեռը կենսաբանական հատկանիշ է: Բոլոր մարդիկ ծնվում են կենսաբանորեն տարբեր` արական կամ իգական սեռի, տղա…

Ֆեմինիզմ

Ֆեմինիզմը լայն իմաստով հասարակական շարժում է, որի կողմնակիցները գտնում են, որ կանայք պետք է տղամարդկանց հետ հավասար լինեն կյանքի բոլոր ոլորտներում, իսկ նեղ իմաստով՝ սոցիալ-փիլիսոփայական շարժում, որի նպատակն է վերջ դնել կանանց շահագործմանը և նրանց համար տղամարդկանց հետ հավասար իրավունքներ ապահովել։ Սակայն ֆեմինիզմի կողմնակիցները պայքարում են ոչ միայն կանանց իրավունքների պաշտպանության համար, այլ նաև տղամարդկանց…

Ուսումնական գրականություն

Կրավչենկո Ա. Ի. — Սոցիոլոգիա Կյուրեղյան Է. Ա. – Կիրառական սոցիոլոգիա Մանուկյան Գ.Մ.- Սոցիալական կանխատեսման հիմունքներ Шестак О.И. — Социология Ուսումնական ձեռնարկ, Մ. Շարոյան, Երևան 2013

Սոցիալական դեր

Սոցիալական դերը սպասվող վարքի համակարգ է, որը որոշվում է նորմատիվային պարտականություններով և համապատասխան իրավունքներով: Օրինակ ՝ ուսումնական հաստատությունը, որպես սոցիալական կազմակերպության տեսակ, ենթադրում է տնօրենի, ուսուցիչների և ուսանողների ներկայություն: Այս բոլորը սոցիալական դերեր են, որոնք կապված են որոշակի պարտականությունների և իրավունքների հետ: Ուստի, ուսուցիչը պարտավոր է կատարել տնօրենի հրամանները, չուշանալ դասերից, բարեխղճորեն պատրաստվել նրանց համար,…