Ծախսերի օպտիմալացում

Ավելորդ ծախսերից խուսափելու համար պետք է հետևել երեք սկզբունք.  պլանավորում;  հսկողություն;  կարգապահություն. Պլանավորում Ծախսերի օպտիմալացումը ավելի հաջող կլինի, եթե մենեջերը միշտ իր աչքի առաջ ունենա հաջորդ ամսվա, եռամսյակի, տարվա համար նախատեսված եկամուտների և ծախսերի ծավալները։ Վերահսկողությունը  Ձեռնարկության ղեկավարը միշտ պետք է օբյեկտիվ տեղեկատվություն ստանա բիզնեսի վիճակի մասին:  Ծախսերի վերահսկումն անհնար է առանց վերջինիս հաշվի առնելու։…

Տնտեսագիտություն. թեմա 7

ԲԱՆԿԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ՖՈՒՆԿՑԻԱՆԵՐԸ Բանկը կարելի է դիտարկել որպես ֆինանսական շուկայի մասնագիտացված կառույց, որին բնորոշ է տնտեսության մեջ ձևավորված ժամանակավորապես ազատ դրամական միջոցների հավաքումն ու դրանց հետագա տեղաբաշխումը վարկերում, արժեթղթերում և այլն: Բանկերը զարգացել են ապրանքափողային հարաբերությունների հիման վրա։  Սկզբնական շրջանում բանկերը կատարում են ֆինանսական միջնորդի դեր դրամական միջոցների ժամանակավորապես ավելցուկ և դրանց նկատմամբ ժամանակավոր պահանջ…

Ատլանտը պարզեց ուսերը

Այն Ռենդի հակաուտոպիական վեպի հիման նկարահանված ֆիլմաշարը պատմում է անհատ արարողները մասին, ովքեր պայքարում էին պեցգվւտական համակարգի դեմ, որը ամեն հնարավոր ձևով զսպել նրանց ստեղծագործ միտքը: Կարծում եմ ֆիլմի գլխավոր իմաստը հասկանալու համա միայն դիտելը բավարար չէ, պետք է նաև կարդալ սկզբնաղբյուրը: Բայց այնուամենայինիվ ֆիմում կարող էինք նկատել տնտեսական հարաբերությունների և տնտեսվարման օրինակներ: Ֆիլմի իրադարձությունները…

Տնտեսագիտություն. հարցաշար

Տնտեսագիտության  էություն Տնտեսագիտությունը գիտություն է, որը ուսումնասիրում է ապրանքների և/կամ ծառայությունների արտադրությունը, բաշումը, փոխանակումը և սպառումը: Ռեսուրսների բովանդակությունը և դրանց տեսակները Ռեսուրսները դրանք նյութական և ոչ նյութական միջոցներ են կամ գործիքներ որևէ բան անելու/ստեղծելու համար: Ռեսուրսները լինում են բնական, աշխատանքային, նյութական, ֆինանսական, տեղեկատվական: Արտադրական հնարավորությունների սահմանափակություն Տնտեսական հարաբերությունների համակարգը Տնբտեսական հարաբերությունները կարելի է բնորոշել հետևյալ…