Հեռավար-առցանց ուսուցում մաթեմատիկա. Ապրիլի 27 – Մայիսի 1

Գտնել ֆունկցիայի որոշման տիրույթը: ա) f(x) = √x^2-16 + 2x D(f) = (−∞; -4] U [4;+∞) բ) f(x) = √36-x^2 + 3×3 D(f) = [-6;6] գ) f(x) = √50-2x^2 D(f) = [-5;5] դ) f(x) = √9+x2 D(f) = R ե) f(x) = √3-x2 + 1/x-3 D(f) = [-√3;√3] Գտնել խորանարդի ծավալի ֆունկցիոնալ կախվածությունը նրա ա) կողմի երկարությունից V…

Հեռավար-առցանց ուսուցում․ մաթեմատիկա մարտի 30-ից ապրիլի 10

Տեքստային խնդիրներ 1. 30 էջը մուտքագրելու համար օպերատորներից առաջինը ծախսում է 5ժ, իսկ երկրորդը՝ 6ժ: ա/ Քանի՞ էջ կարող են նրանք միասին մուտքագրել 1 ժամում: Պատ՝. 11 էջ։ բ/ Քանի՞ էջ կմուտքագրի առաջին օպերատորը այն ժամանակահատվածում, երբ երկրորդը մուտքագրում է 35 էջ: Պատ՝. 42 էջ։ գ/ Քանի՞ էջ է մուտքագրել առաջին օպերատորը, եթե նրանք համատեղ…

Հեռավար-առցանց ուսուցում. Մաթեմատիկա , 16-20 մարտ

Տրված են 18 և 27 թվերը 1.Գտնել այդ թվերից մեծի և փոքրի տարբերության հակադիր թիվը: 1) 9 2) -1/9 3) -9 4) 1/9 27-18=9 9 _ի հակադիր թիվը՝ -9 Պատ.՝ -9։ 2. Գտեք այդ թվերի գումարը 4-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը: 1) 3 2) 5 3) -1 4) 1 18+27=45 45:4=11 (1 մնացորդ) Պատ.՝ 1։ 3….

Մաթեմատիկայի խնդիրներ

1․  Կարենը և Տիգրանը միասին կշռում են 119կգ, Կարենը և Նարեկը՝ 122կգ, Տիգրանը և Նարեկը՝ 127կգ։ Կարենը, Տիգրանը և Նարեկը միասին որքա՞ն են կշռում։ x+y=118 x+z=122 z+y=127 2․ Խանութում կար 300 կգ դդում: Առաջին օրը վաճառվեց դդումի 30%-ը և էլի 10կգ, երկրորդ օրը՝ առաջին օրվա ընթացքում վաճառվածի 45%-ը և էլի 5կգ, երրորդ օրը՝ մնացածի 40%-ը և էլի…

Գրավոր աշխատանք

Առաջադրանք 1 Տրված թիվը ներկայացնել ամբողջ թվի և մեկից փոքր ոչ բացասական տասնորդական կոտորակի գումարի տեսքով: ա)   57,3 +        բ)  -12,07 –  Տրված  սովորական  կոտորակը  գրել տասնորդական կոտորակի տեսքով: ա)  3/4  +       բ ) 37/25 + 3. Տրված  տասնորդական կոտորակը  գրել  սովորական կոտորակի  տեսքով: ա)  3,57  +   բ ) 0,007 + 4….