Ձեռնարկատիրոջ անձնական հատկանիշները

Այստեղ ներկայացնելու եմ այն բնավորության գծերը, հատկանիշները, որոնք անհրաժեշտ են ձեռնարկտիրոջը։ Օրինակ՝ ամենակարևորը ինքնավստահությունն է, երբ աշխատակիցները կամ ներդնողները տեսնում են ինքնավստահ առաջնորդի, ենթագիտագցաբար վստահում և հետևում են նրան։ Երկրորդ կարևոր հատկանիշը ՝ կրեատիվությունն է, նոր գաղափարներ առաջարկելու, դրանք իրագործելու ունակությունը։ Ձեռնարկատերը պետք է իր մեջ ամփափի և՛ մենեջերական, և՛ լիդերական հատկանիշները, որպեսզի լինի հաջողակ…