Լեզվական աշխատանք

Մին օր կնեկը թորենը վառեց, մին փաղաղ խմոր օներ, հաց թխեց,  թխած հացը տղվարեց,  պրծավ, մին քյոք վերցակ օներ, փռնեց  մորթեց, ծվարավ թռնաճաշ  քիցեց: Թորենը ծասկեց, տանը կործը պրծավ,  մարդին յախան հվաքեց թե. – Քյնալ պիտենք քոլը, ճախ պիրենք, վեր կարամ օջախը վառեմ: Մարդը կնգանան վախում էր, սուս ու փուս քյանդիրը փորավը տվավ, կնգանը ենդան…

Առաջադրանքներ

Մեր թաղը գեղին ետ ինկած թևերեն մեկն է։ Ան փաթթված պզտիկ բլուրի մը երկու թևերը։ Մայր փողոցեն փրթած տուներու այս ծուռումուռ վերելքը, իրարու կռթնած պատերուն թանձր պաշտպանությանը տակ ունի իր նկարագիրը, մասնահատուկ իր գիծերուն մեջ։ Թաղը զուրկ չէ բոլոր այն տարրերեն, որոնք գեղին ամբողջությունը կը շինեն։ Ունի իր հարուստը, իր խելացին, իր պառավներուն և ծերերուն,…

Լեզվական առաջադրանքներ

1․Տրված հատվածները արևմտահայերենից փոխադրի՛ր արևելահայերեն։ Մեր թթենիները հինգ ամիս բերք կուտային։ Մայիսի առաջին շաբաթները կճերմկնային, հունիսին կանուշնային։ Հուլիսին, օգոստոսին անանկ կըլլային, որ մեղր կդառնային, մատերնիս իրար կփակցնեին: Օգոստոսին վերջավորությանը, սեպտեմբերին՝ չամիչ կըլլային։ Ճյուղերը կմնային, կամ, գետին կթափեին։ Չամիչներեն ալ անուշ։ Մինչև Վարագա խաչերը՝ թե իրենք իրենցմե կիյնային, թե նորեն կբուսնեին։ Մեր թթենիները հինգ ամիս բերք…

Թումանյանական թևավոր խոսքեր

Մի գդակ է, հո՞ մի քուրք չի Հովհաննես Թումանյանի հանրահայտ «Շունն ու կատուն» լեգենդից է։ Ուստա Փիսոյի խոսքերն են ՝ ուղղված Քեռի Քուչիին։ -Աչքիս վրա, Քեռի Քուչի, Մի գդակ է, հո՞ մի քուրք չի։ Այս թևավոր խոսքը օգտագործվում է, երբ ցանկանում ենք նշել, թե ձեռնարկված գործը առանձին ջանքեր չի պահանջում։ Հաճախ հեգնանքով ծաղրվում է պարծենկոտությունը։…

Առաջադրանքներ

Կետադրել տրված տեքստը Նաիրյան այդ հնամյա քաղաքն ամեն ինչով նման էր նաիրյան բոլոր հին ու նոր քաղաքներին. փոքր էր, ոչ բազմամարդ, խարխուլ ու փոշոտ։ Ժամանակակից լեզվով այդպիսի քաղաքներին ասում են գավառական հետամնաց քաղաք։ Ե՞րբ է շինված նաիրյան այդ քաղաքը՝ Աստված ինքը գիտե։ Բայց ասում են, որ այդ քաղաքը հիմնողները եղել են հին նաիրցիներ, գուցե լայնաթիկունք,…

Լեզվական աշխատանք

Աշտարակի բարբառով գրված հեքիաթի այս հատվածը փոխադրիր գրական լեզվով։ Հ’առավօտը, լիսը վօր բ՛ացվէց, մէրս տավարը դուս հանէց, մի գ՛րվանքա բ՛ուրթ տվուց քվօրս, մի կտօր չօր հաց, գ՛նացինք։ Գնացինք, քվօրս շանց տվի քարափը, գ՛նաց կաննէց գ՛լխին, թէշին մանէց. էլի քարափը ծակվէց, թէշին ընկավ մէչը, կռացավ տէհավ, մի պառավ կնիկ նստած ա, բ՛արկացած ասէց. «Նա՛նի, թէշին տո՛ւր»։…

Առաջադրանք

Արևելահայերեն  քո բառերով փոխադրիր Վահան Թեքեյանի «Իմ գյուղը» բանաստեղծությունը։  Իմ գյուղը  Իմ գյուղը միշտ իր լայն ու լույս երկնքով,Իր արտերի հղությունով հանդարտ,Մանկությունով աղբյուրների իր թոթովԵվ լեռների շրջությունով զվարթ,Ուր որ երթամ՝ կդառնա շուրջը մտքիս,Ծովահայաց ճամփաների մեջ իրենՄերթ բռնում է հոգնած աչքերս ու հոգիս,Մերթ փչո՜ւմ է երեսիս մի հով իր հովից…Իր տղոցով գյուղս կաճեր ու կերգերԿսարսռա՜ր իր…

Փոխադրություն գրաբարից

Գրաբարով գրված այս հատվածը փոխադրի՛ր ժամանակակից  հայերենի. Ձմեռն էանց, անձրեւք անցին, և գնացեալ մեկնեցան: Ծաղիկք երեւեցան յերկրի մերում,  ժամանակ եհաս հատանելոյ, ձայն տատրակի լսելի եղեւ յերկրի մերում: Թզենի արձակեաց զբողբոջ իւր, որթք մեր ծաղկեալք ետուն զհոտս իւրեանց: Արի եկ, մերձաւոր իմ, գեղեցիկ իմ, աղաւնի իմ, և եկ դու: Երեւեցո ինձ զերես քո և լսելի արա…

Կրթահամալիրը սեբաստացու աչքերով

Բարև։ Ես Անին եմ։ Արդեն երկրորդ տարին է ինչ սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում։ Կրթահամալիրը թերևս կյանքիս լավագույն բացահայտումներից է։ Փոքր տարիքից երազել եմ սովորել նման մի վայրում՝ ոգեշնչված ամերիկյան ֆիլմերից։ Ու կյանքի հոսանքը ինձ բերեց կրթահամալիր։ Սովորական հանրակրթական դպրոցից հետո կրթահամալիրը լրիվ այլ կերպ էր ընկալվում։ Ի՞նչ է նշանակում բլոգավարությամբ ենք զբաղվելու, ընտրությա՞մբ գործունեություն….

Առաջադրանք

Փոխել ծավալուն որոշիչների շարադասությունը: Կորնթարդ քթով, համարյա գաճաճ կառապանը նրան օգնեց ճամպրուկն իջնեցնել։ Կառապանը ՝ կորնթարդ քթով, համարյա գաճաճ, նրան օգնեց ճամպրուկը իջեցնել։ Մեր տան պատշգամբից ես տեսա գզգզված մազերով աղջկա։ Մեր տան պատշգամբից ես տեսա աղջկա՝ գզգզված մազերով։ Սաքանի աչքի առաջ սպիտակ շորերով կինն էր։ Սաքանի աչքի առաջ կինն էր ՝ սպիտակ շորերով։ Ահա…

Մայրենիի ֆլեշմոբ

1․ Հին Կտակարանում հիշատակություն կա մեր էպոսի հերոսների մասին։ Համացանցի օգնությամբ գտի՛ր հատվածը և ներկայացրո՛ւ: Հին կտակարան‎ , ‎Դ Թագավորաց‎ , ‎ ԺԹ, էջ 475 <<Եւ եղաւ որ այն գիշերը դուրս եկաւ Տիրոջ հրեշտակը եւ զարկեց Ասորեստանցիների բանակումը հարիւր ութսունեւհինգ հազար. Եւ երբոր առաւօտը վեր կացան, եւ ահա բոլորը մեռած դիակներ էին։ Եւ Ասորեստանի Սենեքերիմ…

Մեղուների ձմեռային կերակրում

Փորձառու մեղվապահի ձեռքի տակ ձմեռելու որակը կասկածի չի ենթարկվում։ Նա գիտի, որ մեղվաընտանիքները ցրտից չեն վախենում․ եթե փեթակներում շատ մեղր լինի, մեղուներն անգամ դրսում չեն սառչի։ Իմաստ չկա նրանց ևս մեկ անգամ անհանգստացնելու։ Հունվարի երկրորդ կեսին փեթակներում հնարավոր է հայտնվեն ձագեր։ Եթե մեղուները ձմեռում են շինության ներսում, նրանց պետք է այցելել ամեն հինգ օրը մեկ։…