Charles Babbage – The Father of Computers

WHO invented the first computer? And when?     The answer will surprise you: it was Charles Babbage, in the year 1832. Babbage, who was born in London in 1791, was a great mathematical genius. He was a natural inventor, and invented all sorts of new products. When he finished school, he went to study mathematics at Cambridge…

Managing a problem

Read an email managing the problems faced by a member of an international team.   From: Jo Backhouse To: Karl Anderson Date: 17 October Subject: Support for Judy Dear Karl, I received a call from Judy a couple of days ago to discuss some of the issues that she was having and I thought I’d give…

Հոդեր և նախդիրներ․ Իտալերեն

Մինչ սկսել ուսումնասիրել հոդերը, անհրաժեշտ է նշել, որ դրանք լինում են արական (maschile) և իգական (femminile), որոնք իրենց հերթին լինում են եզակի ու հոգնակի: Չմոռանանք նաև, որ հոդը միշտ ցանկացած գոյականի կամ բառի հետ դրվում է, այն միայն կարող ենք չդնել այն դեպքում, երբ թվարկում ենք բառերը: L’articolo determinativo – Որոշյալ հոդ Որոշյալ հոդը օգտագործվում է այն գոյականից առաջ,…

Իտալերեն 02․06

I sostantivi – Գոյական անուն Իտալերենում գոյական անունը լինում է երկու տեսակի՝ արական և իգական, որոնք էլ իրենց հերթին կարող են լինել եզակի ու հոգնակի: Maschile – Արական Արական սեռի բառերը վերջանում են հիմնականում o տառով, իսկ որոշ դեպքերում` e տառով: Թեպետ երկու դեպքում էլ այդ տառերը հոգնակիի դեպքում վերածվում են i-ի: Օրինակ՝ (տղա) ragazzo – ragazzi (գիրք) libro – libri (ուսանող) studente – studenti Femminile –…

Արտադրական-տեխնոլոգիական ուսուցման իմ տպավորությունները

Ծնվել և մեծանալով գյուղում՝ մանկուց ծանոթ եմ եղել հաց թխելու արարողությանը։ Ինձ համար այն երբեք նորություն չի եղել։ Երբ շատ փոքր էի, տատիկս և մայրս ամսվա մեջ 2-3 անգամ լավաշ էին պատրաստում, հատուկ ինձ համար էլ փոքրիկ “բոքոնիկներ” էին պատրաստում։ Շատ էի սիրում գնալ, խառնվել այդ գործերին, ալյուրի հետ ինչ ասես չէի անում։ Երբ տեսնում…

Իտալիայի տոները

Իտալիայի պետական տոներն են՝ Ամսաթիվ Տոն Բնագիր անվանում Նշումներ 1 հունվարի Նոր տարի Capodanno 6 հունվարի Մկրտություն Epifania շարժական Զատկի կիրակի Pasqua Զատկից հետո առաջին երկուշաբթին Զատկի երկուշաբթի Lunedì dell’Angelo, Pasquetta 25 ապրիլի Ֆաշիզմից աատագրման օր Festa della Liberazione Իտալիայում Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի վերջին օրը, 1945 1 մայիսի Գարնան ու աշխատանքի տոն Festa dei Lavoratori 2 հունիսի Հանրապետության հռչակման…

Dialog: Early in the Morning

Gene: It’s time to get up! Ed: I just went to bed! Gene: You shouldn’t have stayed up so late watching TV. I told you we had to get an early start. Ed: I know, but that movie was just too good to leave. I guess I’ll just have to pay the price and be sleepy. Gene: Do you want…

Երկխոսություն իտալերենով

A; Ciao! B;Buongiorno! A;Come ti chiami? B; Mi chiamo Julia, A; Mi chiamo Ander B; Molto piacere A; Di dove sei? B; Io sono Russo. A; Parla russo? B; Si, un po’ il. A; Come si dice in russo “ti amo”? B; YA lyublyu vas. A:Sei un genio! B; Grazie. A; Buona giornata! B; Ci vediamo…

Per chiedere spiegazioni / Հարցնում ենք բացատրություններ

Per chiedere spiegazioni / Հարցնում ենք բացատրություններ Non capisco – Չեմ հասկանում Non ho capito – Չհասկացա Puoi parlare più lentamente? [informale] – Կարո՞ղ ես ավելի դանդաղ խոսել Può parlare più lentamente? [formale] – Կարո՞ղ ես ավելի դանդաղ խոսել Puoi ripetere per favore? [informale] – Կարո՞ղ ես կրկնել Può ripetere per favore? [formale] – Կարո՞ղ ես կրկնել Come si dice in italiano “…” ? – Ինչպե՞ս…

The rise of fake news

In December 2016 Edgar M. Welch drove six hours from his home to Washington DC, where he opened fire in a pizzeria with an assault rifle. He had previously read an online news story about the restaurant being the headquarters of a group of child abusers run by Hillary Clinton. He decided to investigate for…

Իտալերեն արտահայտություններ: Ծանոթություն

Ciao! – Ողջույն Buongiorno! – Բարի օր Buonasera! – Բարի երեկո Buonanotte! – Բարի գիշեր Come ti chiami? – Ի՞նչ է քո անունը: Mi chiamo… – Իմ անունը … Quanti anni hai? – Քանի՞ տարեկան ես: Io ho … anni – Ես … տարեկան եմ: Come stai? Ինչպե՞ս ես (ընկերական) Come sta? Ինչպե՞ս եք (քաղաքավարի) Bene, grazie. Լավ, շնորհակալ եմ E tu? Իսկ…