Կոնֆլիկտների տեսակներ

Կոնֆլիկտները ըստ տեսակի լինում են ՝ Ուղղաձիգ(ղեկավարի և ենթակայի բախում) Հորիզոնական (նույն հարթության մարդկանց բախում) Կոֆլիկտի այլ տեսակներ են՝ Ներանձնային Ներանձնային կոնֆլիկտը ընթանում է հենց ներհոգեկան ոլորտում, հետևաբար դրա կառուցվածքային, ուժաբանական ու գործառութային դրսևորումներն ունի բացառապես հոգեկան, հոգեբանական բնույթ։ Միջանձնային Միջանձնային կոնֆլիկտը ընթանում է երկու անձանց միջև որևէ օբյեկտի վերաբերյալ Ներխմբային Ներխմբային կոնֆլիկտի ժամանակ բախվում…

Կոնֆլիկներ և դրանց հաղթահարումը

Կոնֆլիկտը կողմերի բախում է, հակամարտություն, որի ընթացքում կողմերից գոնե մեկը հակառակ կողմի գործողություններն ընկալում է որպես իր սեփական հետաքրքրություններին ուղղված սպառնալիք։ Կոնֆլիտկների հաղթայարման համար կան տարբեր մեթոդներ։ Քայլ 1 ՝ թույլ չտալ էսկալացիա, Քայլ 2՝  դադարեցնել հնարավոր բռնությունը, Քայլ 3՝ բանաձևեր ընտրել, Քայլ 4՝ առաջարկել լուծումներ, որոնք բավարարում են երկու կողմերին էլ, Քայլ 5՝ իրականացնել…