Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի ձևավորումը որպես ինքնուրույն գիտական ճյուղ

Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի ձևավորումը որպես ինքնուրույն գիտական ճյուղ Առարկայում հանդիպող տերմիններ ՝ աշխարհագրական թաղանթ, աշխարհագրական միջավայր, դաշտային հետազոտական մեթոդներ, երկրաբանական փուլ, մարդածին փուլ։ Լանդշաֆտագիտությունը դա աշխարհագրական առարկա է, որը ուսումնասիրում է երկրագնդի լանդշաֆտների կառուցվածքը, տռանսֆորմացիան և դինամիկան։ Լանդշաֆտագիտությունը ունի ուսումնասիրության երեք ձև՝ աէրոտիեզերական, աշխարհագրական, կենսաքիմիական։ Գոյություն ունի լսնդշաֆտի փոփոխությսն երեք տեսակ։ Ատաջինը՝ թեթև, վերականգնողական, երկրորդը՝…