27.09֊01.10 աշխարհագրություն

1․ Ներքոհիշյալ երկրները դասավորել ըստ տարածքի մեծության հետևյալ խմբերում, գերխոշոր, խոշոր, միջին, փոքր Նիդերլանդներ, ֆրանսիա, Գերմանիա, Իրան, Պակիստան, Մոնղոլիա, Հայաստան, Ուկրաինա, Արգենտինա, Մոնակո, Անդորրա, Իսրայել, Ռուսաստան, Նիգերիա, Ավստրալիա, Կամերուն, Լյուքսենբուրգ, Արգենտինա, Աֆրիկա, Լիխտենշտեն, Դանիա, Նորվեգիա, Բրազիլիա, Թուրքիա, Իրան,Ադրբեջան, Սուդան։ Գերխոշոր ՝ Ռուսաստան, Ավստրալիա,Բրազիլիա Խոշոր՝ Արգենտինա, Իրան, Մոնղոլիա, Սուդան,Նիգերիա, Հարավաֆրիկյանհանրապետություն Միջին՝ Ֆրանսիա, Գերմանիա, Պակիստան, Ուկրանիա, Թուրքիա,…

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Մարզպետները օրենսդրությամբ իրենց վերապահված իրավասության սահմաններում մարզի տարածքում կառավարության տարածքային քաղաքականությունն իրականացնում են հետևյալ բնագավառներում` ֆինանսներ, քաղաքաշինություն, բնակարանային և կոմունալ տնտեսություն, տրանսպորտ և ճանապարհաշինություն, գյուղատնտեսություն և հողօգտագործում, կրթություն, առողջապահություն, սոցիալական ապահովություն, մշակույթ և սպորտ, բնության և շրջակա միջավայրի պահպանություն, առևտուր, հանրային սնունդ և սպասարկում: Տարածքային քաղաքականությունը նշված բնագավառներում մարզպետներն իրականացնում են մարզպետարանների աշխատակազմերի, մարզային ենթակայության…

Հայկական լեռնաշխարհի ռելիեֆը

Ի՞նչ տարածք է գրավում Հայկական լեռնաշխարհը: Որո՞նք են նրա սահմանները: Հայկական լեռնաշխարհը գտնվում է Ալպ֊Հիմալայան լեռնային գոտում։ Արևելքում լեռնաշխարհի սահմանն է Կասպից ծովը, Իրանական հարթավայրը, Ուրմիա լիճը, Արևմուտքում՝ Անտիտավրոսի լեռները, հյուսիսումէ Կուր գետը, հարավում՝ Հայկական Տավրոսի լեռները։ Որո՞նք են Հայկական լեռնաշխարհի խոշոր գետերը, և ո՞ր ջրային ավազաններին են դրանք պատկանում: Ի՞նչ խոշոր լճեր կան Հայկական…

Աշխարհագրություն սեպտեմբերի 1-10

• Ինչու է առաջացել «Աշխարհագրություն» գիտությունը: Ինչ խնդիրներ ունի այն (յուրաքանչյու սովորող արտահայտում է իր կարծիքը) Ժամանակի ընթացքում նախամարդը կարիք ունեցավ փոխել իր միջավայրը ՝ ավելի հարուստ ու բարենպաստը փնտրելով։ Եվ այդ տեղափիխությունների արդյունքում առաջ եկավ միջավայրը, շրջապատող աշխարհը ճանաչելու խնդիրը։ • Որ գիտությունների հետ է կապված ու ինչպես: Նշել «Աշխարհագրության» հետ կապված 5 բնական ու 5 հասարական գիտություն, նշաված օրինակները…

Մարդը որպես զբոսաշրջիկ

Ինքնատիպ աշխարհ՝ Հայաստան (տեսանյութ) ★Զբոսաշրջության հիմնական ձևերը. • Ագրոտուրիզմ — հանգիստ գյուղական վայրերում։ Տուրիզմի այս ձևը զբոսաշրջիկներին հնարավորություն է տալիս վայելելու էկոլոգիապես առողջ, թարմ սննդամթերք, ծանոթանալու գյուղական կյանքին, գյուղմթերքների արտադրության գործընթացին, տուրիստները կարող են մասնակցել կաթնամթերքների արտադրությանը գյուղական պայմաններում, վայելելու իրենց հանգիստը մաքուր օդի պայմաններում և այս ամենը մատչելի գներով։ Այս ամենով պայմանավորված ագրոտուրիզմն անմիջականորեն ազդում է գյուղատնտեսության…

Հեռավար-առցանց ուսուցում. Աշխարհագրություն, միգրացիա

1․ Ի՞նչ է տարաբնակեցումը: Ի՞նչ գործոններ են ազդում տարաբնակեցման վրա: Տարաբնակեցումը որոշակի տարածքում բնակչության տեղաբաշխումն է ըստ բնակավայրերի և դրանց համակարգերի: Տարաբնակեցման հիմնական տիպերը երկուսն են՝ գյուղական և քաղաքային: Առդող գործոները ` սոցիալ–տնտեսական, քաղաքական, ազգային, կրոնական, ընտանեկան–կենցաղային եւ էկոլոգիական: 2․ Ի՞նչ կապ եք տեսնում բնական միջավայրի, արտադրության և տարաբնակեցման միջև: Բնական միջավայրի արտադրությունը մեծ ազդեցություն…

Հեռավար-առցանց ուսուցում ախարհագրությունից․ Բնակչության կրոնական կազմը

Դասի հղումը։ 1․Ի՞նչ դեր է կատարում կրոնը հասարակության մեջ: Ինչպիսի՞ն է կրոնի ազդեցությունը բնակչության վերարտադրության վրա: Զգալի է կրոնի ազդեցությունը էթնոսների ձևավորման, նրանց մշակույթի ու պետականության զարգացման գործում և միջազգային հարաբերություններում:  Կրոնի ազդեցությունը բնակչության բնական վերարտադրության վրա մեծ։ Մահմեդականությունը և հինդուիզմը խրախուսում են վաղ ամուսնությունը և բազմազավակությունը, կաթոլիկությունը և մահմեդականությունն արգելում են հղիության արհեստական ընդհատումը:…

Հեռավար-առցանց ուսուցում․աշխարհագրություն

Դասի հղումը 1․ Ի՞նչ գործոններ են ազդում բնակչության սեռային կազմի վրա: Ի՞նչ կապ կա բնակչության վերարտադրության և սեռատարիքային կազմի միջև: Բնակչության սեռային կազմի վրա մեծ ազդեցություն են թողնում ծնելիության մակարդակը, կյանքի միջին տևողությունը, միգրացիաները, պատերազմները, տնտեսության մասնագիտացման բնույթը և այլն: Բնակչության վերարտադրության բնույթով է պայմանավորված բնակչության տարիքային կազմը։ Իմանալով, թե վերարտադրության որ տիպին է պատկանում…

Աշխարհագրություն առաջադրանք․մարտի 30-ապրիլի 10

1․ Վենի դիագրամով համեմատել զարգացած և զարգացող երկրները։ 2․ Ըստ Ձեզ երկրի կառավարման, ո՞ր ձևն է ավելի նպատակահարմար երկրի զարգացման համար։ Իմ կարծիքով պառլամենտական հանրապետությունը, քանի որ մեկ հոգին չի կարող անսխալ կառավարել, իսկ պառլամետը կազմված է շատ մարդկանցից, իսկ նրանք միասին կկարողանան ճիշտ որոշումներ կայացնել։ 3․ Աղյուսակի տեսքով ներկայացնել երկրների կառավարման ձևերը, և դրանց…

Հեռավար առցանց ուսուցում․ աշխարհագրություն․ Աշխարհի բնակչությունը

Դասի հղումը։ 1․ Ներկայացնել այն գործոնները որոնք, նպաստում են ժողովրդական պայթյունի,  յուրաքանչյուր գործոնի դերը ներկայացնել  առանձին երկրների օրինակով։ Մարդկության պատմության մեջ երկրագնդի բնակչության թիվը ամենաարագ տեմպերով աճել է XX դարում, հատկապես 1950–1970–ականներին: Այդ ժամանակաշրջանում բնակչության թիվը տարեկան աճում էր 1,7–1,8%–ով, իսկ բացարձակ աճը կազմում էր 50– 70 մլն մարդ: Բնակչության թվի այդպիսի աննախադեպ աճը ստացավ…