Գոշավանք. թարգմանություն

Ըստ հայ պատմիչ Կիրակոս Գանձակեցու այս վանքը սկզբում կոչվել է Գետիկ։ Երբ 12-րդ դարում վանքը ավերվել է երկրաշարժից, այնտեղ որպես հոգեւոր սպասավոր Մխիթար Գոշը կառուցում է նոր վանք և այն անվանել Նոր Գետիկ։ Երկրաշարժից փրկվածները այս վանքի մոտ նոր գյուղ են ձևավորվել։ Մխիթար Գոշի մահից հետո նոր վանքը վերանվանվել է Գոշավանք։Մխիթար Գոշը ստեղծագործող հոգեւորական էր։ Իր կենդանության օրոք գրել է մեկ տասնյակից ավելի աշխատություններ, որոնցից առավել նշանակալիցներն են «Դատաստանագիրքը» (քրեական և քաղաքացիական օրենսգիրք կամ իրավունքի առաջին գիրք) և «Առակների գիրքը»։Հետաքրքիր է, որ Մխիթար Գոշը երկու անգամ ստացել է վարդապետի կոչում։ Պատմաբանները պատմում են, որ ունենալով «վարդապետ» տիտղոս՝ նա ցանկանում էր ավելի խորը գիտելիքներ ստանալ հույն փիլիսոփայից և աստվածաբանից, ով դասավանդում էր և տալիս էր վարդապետի վկայականներ։ Ուստի նա թաքցրեց իր առաջին վարդապետի վկայականը, որպեսզի երկրորդը ստանա ավելի խորը գիտելիքներով։ Նա դպրոց բացեց Նոր Գետիկում և ոգեշնչեց ուսանողների մի սերունդ, որոնցից շատերը դարձան 13-րդ դարի Հայաստանի նշանավոր աստվածաբաններ և պատմաբաններ:

Source;

Goshavank

According to Armenian Historian Kirakos of Gandzak, this monastery was initially called Getik. When in the 12th century, the monastery was destroyed by the earthquake, Mkhitar Gosh, who served as a clergyman there, built a new monastery and named it New Getik. A new village was formed near this monastery by the survivals of the earthquake. After Mkhitar Gosh’s death, the new monastery was renamed Goshavank.

Mkhitar Gosh was a creative clergyman. In his lifetime he wrote more than a dozen works, and the most significant among them are Datastanagirk (criminal and civil code or the first book of law) and The Book of Fables.

It is interesting that Mkhitar Gosh received the title of Vardapet (similar title to Archimandrite in Orthodox Church) twice. Historians tell us that having the title of “vardapet” he wanted to get deeper knowledge from a Greek philosopher and theologian who was teaching and giving “vardapet” certificates. So he concealed his first “vardapet” certificate to get the second one with deeper knowledge. He opened a school in New Getik and inspired a generation of students many of whom became prominent theologians and historians of the 13th century Armenia.

Advertisement

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s