Կոնֆլիկտների տեսակներ

Կոնֆլիկտները ըստ տեսակի լինում են ՝

 1. Ուղղաձիգ(ղեկավարի և ենթակայի բախում)
 2. Հորիզոնական (նույն հարթության մարդկանց բախում)  Կոֆլիկտի այլ տեսակներ են՝
 3. Ներանձնային

  Ներանձնային կոնֆլիկտը ընթանում է հենց ներհոգեկան ոլորտում, հետևաբար դրա կառուցվածքային, ուժաբանական ու գործառութային դրսևորումներն ունի բացառապես հոգեկան, հոգեբանական բնույթ։
 4. Միջանձնային

  Միջանձնային կոնֆլիկտը ընթանում է երկու անձանց միջև որևէ օբյեկտի վերաբերյալ
 5. Ներխմբային

  Ներխմբային կոնֆլիկտի ժամանակ բախվում են նույն խմբի երկու կամ ավել անդամների շահեր։
 6. Անձ֊ խումբ

  Այս պարագայում բախվում են մեկ անձի և որևէ խմբի շահեր։
 7. Միջխմբային

  Սա կոնֆլիկտի տեսակ է, որի ժամանակ հակամարտում են երկու տարբեր խմբեր։
 8. Թշնամական/անտագոնիստական
 9. Միջպետական

  Երկու կամ մի քանի պետությունների միջև կոնֆլիկտը կոչվում է միջպետական։

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s