Կոնֆլիկներ և դրանց հաղթահարումը

Կոնֆլիկտը կողմերի բախում է, հակամարտություն, որի ընթացքում կողմերից գոնե մեկը հակառակ կողմի գործողություններն ընկալում է որպես իր սեփական հետաքրքրություններին ուղղված սպառնալիք։Կոնֆլիտկների հաղթայարման համար կան տարբեր մեթոդներ։

Քայլ 1 ՝ թույլ չտալ էսկալացիա,

Քայլ 2՝  դադարեցնել հնարավոր բռնությունը,

Քայլ 3՝ բանաձևեր ընտրել,

Քայլ 4՝ առաջարկել լուծումներ, որոնք բավարարում են երկու կողմերին էլ,

Քայլ 5՝ իրականացնել փոփոխություններ։Կոնֆլիկտների հոգեբանական հետազոտությունները նպատակ ունեն պարզաբանելու այն հոգեբանական օրինաչափությունները, որոնք ընկած են կոնֆլիկտների առաջացման և զարգացման հիմքերում։ Այստեղ առավել չափով կարևորվում են ներանձնային այնպիսի բովանդակություններ, ինչպիսիք են շարժառիթները, դրդապատճառները, հետաքրքրությունները, նպատակները, հուզական հակազդեցությունները, իմացական կոնստրուկտները և այլն։

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s