Հարցեր տեքստի մասին

Տեքստը

1. Ի՞նչն է նպաստում հասարակության ազդեցությունը բնության վրա:

2. Ինչպե՞ս է մարդը փոխում բնությունը:

3. Երկրագործության զարգացման հետ մեկտեղ, ինչպիսի՞ արհեստական փոփոխություններ են տեղի ունեցել բնության հետ։

4. Հայաստանի, ո՞ր հատվածներն են համարվում պղնձի արդյունահանման կենտրոններ:

5. Որտե՞ղ էր գտնվում «Մանես» գործարանը։

6. 1913թ. ինչպիսին էր էլեկտրոարտադրության պատկերը Հայաստանում։

7. Արդյո՞ք Հայաստանի արած քայլերը, որոնք արվում էին տնտեսության զարգացման համար, չէին վնասում բնությանը։

8. Ինչպե՞ս կանխել բնությանը սպառնացող աղետները։

9. Ի՞նչ անել, երբ բնապահպանական խնդիրը՝ առաջացած արդյունաբերության արդյունքում, ծառացել է և շտապ լուծում է պահանջում

10. Ինչպե՞ս կգնահատեք Հայաստանում բնության պահպանվածությունը:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s