Արևի ազիմուտ. արևի ազիմուտի որոշում. ինչպես չմոլորվել բանակում

Արևի ազիմիւտ նշանակում է այն անկյունը, որը կազմված է դեպի արև ուղղության և դեպի հարավ ուղղության։

A=(t-1)•15-180

Բևեռային աատղի որոնում։

Բևեռային աստղը միշտ ցույց է տալիս հյուսիը, այն գտնվում է հյուսիսային բևեռի վերևում։

t=18

A=(18-1)•15-180=75

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s