Առաջադրանքներ

Կետադրել տրված տեքստը

Նաիրյան այդ հնամյա քաղաքն ամեն ինչով նման էր նաիրյան բոլոր հին ու նոր քաղաքներին. փոքր էր, ոչ բազմամարդ, խարխուլ ու փոշոտ։ Ժամանակակից լեզվով այդպիսի քաղաքներին ասում են գավառական հետամնաց քաղաք։ Ե՞րբ է շինված նաիրյան այդ քաղաքը՝ Աստված ինքը գիտե։ Բայց ասում են, որ այդ քաղաքը հիմնողները եղել են հին նաիրցիներ, գուցե լայնաթիկունք, ջլաբազուկ խալդեր, գուցե գանգրահեր ուրարտացիներ։ Սակայն պատմական այդ հանգամանքը, կարծում ենք, այնքան էլ կարևոր չէ, որովհետև խալդական կամ ուրարտական այս հին քաղաքից հիմա երևի տեղն էլ չի մնացել։ Նրանց այն կավե, գետնափոր խրճիթների փոխարեն կանգնած են հիմա քարե մի հարկանի, երկհարկանի և նույնիսկ երեքհարկանի շինություններ ՝ թիթեղե կարմիր կամ կանաչագույն կտուրներով։

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s