SWOT վերլուծություն

Ինչպես վաճառել կրթահամալիրի գինին

S(ուժեղ կողմ)

-բարձրորակ է

-յուրահատուկ փաթեթավորում

-մատչելի է

W(թույլ կողմ)

-հնեցվածությունը քիչ է

-հայտնի չէ

-խանութներում հասանելի չէ

-չունի լաբորատոր հետազոտոգթյան արձանագրություն

-մրցունակ չէ

O(հնարավորություն)

-վաճառքը կօգնի բարելավել արտադրության որակը

-լայն ճանաչում կբերի

-փորձի ձեռքբերում

T(խոչընդոտներ)

-շուկայական շատ մրցակիցներ

-հարկային դաշտ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s