Կուլտուրական լանդշաֆտներ

Կարդալ գրքից«Կուլտուրական Լանդշաֆտներ» թեման և առանձնացնել հարցեր.

1. Ո՞ր լանդշաֆտն է կոչվում կուլտուրական:

2. Թվարկել կուլտուրական լանդշաֆտի օրինակներ:

3. Ի՞նչ է կոչվում այն համակարգը, որը հետևում է լանդշաֆտի զարգացման ընթացքին:

4. Քանի կատեգորիայի են բաժանվում ժամանակակից լադշաֆտները

5. Ի՞նչ մեթոդներ է մշակել գիտությունը կուլտուրական լանդշաֆտների կարգավերման համար

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s