Առաջին բուժօգնության առաջին դաս

Մեր առաջին պարապունքը շատ հետաքրքիր անցավ։ Ես հայտնվեցի անգիտակից տուժածի դերում։ Իսկ իմ կուրսընկերները ընկեր Քրիստինեյի պարզ բացատրությունից հետո ստուգում էին իմ ռողջություն և բերում թին կողքի անվտանգ դիրքի։ Ասեմ, որ դասանցկացման այս մեթոդը ավելի արդյունավետ է քանի որ պրակտիկ գիտելիքները ավելի երկար են մնում մեր հիշողության մեջ։

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s