Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի ձևավորումը որպես ինքնուրույն գիտական ճյուղ

Լանդշաֆտագիտության և էկոլոգիայի ձևավորումը որպես ինքնուրույն գիտական ճյուղ

Առարկայում հանդիպող տերմիններ ՝ աշխարհագրական թաղանթ, աշխարհագրական միջավայր, դաշտային հետազոտական մեթոդներ, երկրաբանական փուլ, մարդածին փուլ։ Լանդշաֆտագիտությունը դա աշխարհագրական առարկա է, որը ուսումնասիրում է երկրագնդի լանդշաֆտների կառուցվածքը, տռանսֆորմացիան և դինամիկան։ Լանդշաֆտագիտությունը ունի ուսումնասիրության երեք ձև՝ աէրոտիեզերական, աշխարհագրական, կենսաքիմիական։

Գոյություն ունի լսնդշաֆտի փոփոխությսն երեք տեսակ։ Ատաջինը՝ թեթև, վերականգնողական, երկրորդը՝ միջին, երրորդը՝ անդառնալի։

Ինֆրաստրուկտուրա՝ ճանապարհներ, հեռախոսային գծեր, կաբելային գծեր, տրանսպորտային կապ, հիվանդանոցներ, դպրոցներ, խանութներ, ջրատար խողովակներ։

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s