Ձեռնարկատիրոջ անձնական հատկանիշները

Այստեղ ներկայացնելու եմ այն բնավորության գծերը, հատկանիշները, որոնք անհրաժեշտ են ձեռնարկտիրոջը։

Օրինակ՝ ամենակարևորը ինքնավստահությունն է, երբ աշխատակիցները կամ ներդնողները տեսնում են ինքնավստահ առաջնորդի, ենթագիտագցաբար վստահում և հետևում են նրան։ Երկրորդ կարևոր հատկանիշը ՝ կրեատիվությունն է, նոր գաղափարներ առաջարկելու, դրանք իրագործելու ունակությունը։ Ձեռնարկատերը պետք է իր մեջ ամփափի և՛ մենեջերական, և՛ լիդերական հատկանիշները, որպեսզի լինի հաջողակ իր գործում։

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s