Առաջադրանքներ

Ժպտերես- քաղցրաժպիտ, մեղմաժպիտ,

Ծածկագիր- գաղտնածածուկ,

Գունազարդ-բազմագույն, արնագույն, երկնագույն,

Սյունազարդ- բազմասյուն,

Արնաներկ- սառնարյուն,

Փորձադաշտ- գիտափորձ։

 

Հերարձակ- սևահեր,

Ձկնկիթ- շնաձուկ,

Աչագեղ- հրաչ

Ճեմասրահ- սիգաճեմ

Հրաբորբ-հավերժահուր,

Հորատանցք- հանքահոր

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s