Խնդիրներ ուժերի համազորների մասին

Խնդիր 1

Աննան և Աշոտը վիճում են մի կոնֆետի համար: Աննան աջից կոնֆետը ձգում է 13Ն ուժով, իսկ Աշոտը ձախից 17Ն ուժով։ Ու՞մ կհասնի կոնֆետը։

F1=17

F2=13

F=F1-F2

17-13=4

Պատասխան՝ Աշոտը կստանա կոնֆետը:

Խնդիր 2

 Սև անցքը մոտեցել է երկրին և դեպի իրեն է ձգում երկիր 38000000Ն ուժով: Երկրի դիմադրության ուժը 40000000Ն է: Արդյո՞ք կկլանի երկրին սև անցքը:

F1=40000000

F2=38000000

F=F1-F2

40000000-38000000=200000

Պատասխան՝Ոչ, երկիրը կմնա իր տեղում:

Խնդիր 3

Գետափի սայլը 4 կողմից քաշում են խեցգետինը՝ դեպի գետ, կարապը՝դեպի երկինք,գորտը՝ ճահիճ, խլուրդը ՝ գետնի տակ: Բոլորը սայլի վրա ազդում են 24Ն ուժով, որտե՞ղ կհայտնվի սայլը ի վերջո:

Պատասխան՝

Սայլը կմնա անշարժ, քանի որ՝ 24-24-24-24=0

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s