Առաջադրանքներ

1.Փակագծում տրված  բառերից ընտրի՛ր ճիշտը:

Արտակն  ու Անահիտը աշտարակից դիտում էին ծովն ու ծովեզերքը:

Թռչունների երամը  ուրախ ծլվլում էր երկնքում:

Աշխենը թախիծով թոթվեց ուսը և արագ հեռացավ:

Նրա ակնարկները վերաբերում էին  իրենց գաղտնի բանակցություններին:

Սիրանուշը  շաբաթ օրը իրենց ամառանոցում  աշխատակիցների համար  հրավերք էր կազմակերպել:

Ծեր գուսանը ներս մտավ և բամբիռը դրեց  սեղանին:

Անանուխի թեյը հանգստացնում է նյարդերը:

Այսօր տղաներին հազվադեպ կտեսնես բակում խաղալիս:

Վաղնջական ժամանակներից մարդը մեղանչեց և արժանացավ Աստծո զայրույթին:

Այս տարի  մեր գյուղում այգեբացը սկսվեց ապրիլի սկզբներին:

Նա շատ թյուր կարծիք ունի սեփական ընկերոջ մասին:

2.Էլեկտրոնային բառարանից օգտվելով՝ գրիր հետևյալ բառերի բացատրությունը:

Մատռվակ-խմիչքեղենը՝ տնօրինող, լցնող ու խմողներին մատուցող սպասավոր:,

գինարբուք-խնջույք, 

գարշապար- կրունկ,

շեղջ-կույտ, դեզ, կուտակ,

ապաշխարանք-մեղքը քավելու համար սահմանված պատիժը՝ տույժը,

սպրդել- ծածուկ՝ գաղտնի ներս մտնել կամ դուրս գալ,

ձետ-կենդանիների մազոտ պոչ,

մաճկալ-մաճը բռնող՝ վար անող մարդ,

պախուրց-սանձի այն մասը, որ հեծալը բռնում է ձեռքին, սանձափոկեր:,

աշխետ-շիկակարմիր, շիկագույն,  

մտրուկ- ձիու արու քուռակ, 

վտիտ-թուլակազմ, տկար՝ թույլ կազմվածքով,

գավազան-ձեռնափայտ, ցուպ, մահակ,

տրցակ-կապոց, խուրձ,

տաղտուկ-ձանձրույթ,

դրվատել-գովել:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s