Ջուր․ջրային ռեսուրսներ

1․ Քանի՞ լիճ կա ՀՀ տարածքում։
ՀՀ- ում կա 120 լիճ։
2․ Թվարկել Գեղամա լեռնաշղթայում գտնվող լճերը։
Ակնա, Բիշար, Զեյնալ, Զանգեզուրի լեռնաշղթայի Գազանալիճ, Կապուտան։
3․ Արագածի լանջերին գտնվող լճերը ի՞նչ նպատակով և որտե՞ղ են օգտագործվում։
Արագածի լանջերին գտնվող լճերի զուլալ ջրերը օգտագործվում են բարձրլեռնային գյուղերի խմելու ջրի հիմնախնդիրները լուծելու համար:
4․ Ո՞ր լճերն ունեն 2000-3000 մետր բարձրություն։
Սյունիքի հրբխային բարձրավանդակի մի շարք շարք լճեր 2000-3000 մետր բարձրություն:
5․ Սևանա լճի ո՞ր նշանակություններն են ահռելի։
Հսկայական է նրա տնտեսական ու ռեկրեացիոն նշանակությունը:
6․ Ի՞նչ է հանդիսանում Սևանա լիճը և ի՞նչեր են պահվում այնտեղ։
Սևանա լիճը հանդիսանում է խոշոր էկոհամակարգ, որտեղ պահպանվում են մի շարք կենդանատեսակներ:
7․ Ի՞նչ նպատակով են օգտագործվում ՀՀ ստորերկրյա քաղցրահմ ջրերը։
Մի շարք բնակավայրերում ստորերկրյա ջրերը օգտագործվում են ոչ միայն ոռոգման, այլ` խմելու նպատակներով:
8․ Ո՞ր տարածքում է գտնվում ՀՀ ստորերկրյա քաղցրահամ ջրավազաններից խոշորագույնը։
Հանրապետության ստորերկրյա քաղցրահամ ջրավազաններից խոշորագույնը գտնվում է Արարատյան դաշտի ընդերքում:

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s