Առաջադրանքներ

Կազմել նախադասություններ տրված համանուններով։

Բութ
Երեխան այրեց բութ մատը անզգուշության պատճառով։
Նա այնքան բութ է, սակայն չի ուզում դա ընդունել։
Տան բոլոր դանակները բութ են։
Նախադասության մեջ բութը դրվում է բացատրության ժամանակ։

Գունդ
Թագավորի հրամանով գունդը շարժվեց դեպի գետահովիտ։
Երկրաչափության ժամին ուսուցիչը մեզ գունդ նկարել էր սովորեցնում։

Խոզուկ
Փոքրիկին շատ էր դուր եկել խոզուկը։
Պարզվեց, որ 4 երեխա վարակվել են խոզուկով։

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s